Европейски избори6 - 9 юни 2024 г.

Избиране на председател на Европейския парламент

Отговорности

Председателят на Европейския парламент се избира за мандат от две години и половина, като е възможно един депутат да заема поста за повече от един мандат. Председателят представлява Европейския парламент в отношенията с други институции на ЕС и пред останалия свят.

Председателят направлява дейността на Парламента, води пленарните заседания и обявява бюджета на ЕС за окончателно одобрен.

В началото на всяко заседание на Европейския съвет председателят на Парламента излага вижданията на институцията по точките в дневния ред и други въпроси.

Изборна процедура

Председателят на Европейския парламент се избира от депутатите чрез тайно гласуване, което се провежда на първата пленарна сесия след изборите.

Политическите групи или групи от най-малко 36 депутати могат да издигат номинации за председател. Кандидатът, който получи абсолютно мнозинство от подадените гласове, заема поста.

Ако нито един от кандидатите не получи абсолютно мнозинство след три гласувания, двамата кандидати с най-много гласове участват в последен вот. Кандидатът, който получи най-много гласове в последния вот, се обявява за председател на Европейския парламент.

След избирането на председател депутатите ще изберат и 14 заместник-председатели и петима квестори на Парламента.