Európai választások2024. június 6-9.

Hogyan választ elnököt az Európai Parlament?

Felelősségi kör

Két és fél éves, megújítható megbízatása során az Európai Parlament elnöke képviseli a Parlamentet a többi uniós intézménnyel folytatott egyeztetéseken és a külvilág felé.

Az elnök gondoskodik az eljárások szabályszerű lefolytatásáról, ő vezeti le a plenáris üléseket és irányítja a Parlament munkáját, valamint az övé az utolsó szó az Európai Unió költségvetésének elfogadáskor.

Az elnök minden európai tanácsi ülés elején ismerteti a Parlament álláspontját az adott ülés napirendjén szereplő kérdésekkel, illetve más releváns témákkal kapcsolatban.

Elnökválasztás

Az Európai Parlament elnökét a képviselők az egyes ötéves parlamenti ciklusok elején és közepén titkos szavazással választják meg, két és fél évre. A mandátum megújítható.

A posztra képviselőcsoportok, illetve legalább 36 képviselőből álló csoportosulások állíthatnak jelöltet.

Egy jelölt megválasztásához a leadott szavazatok abszolút többségére van szükség.

Ha három választási forduló után sincs meg az abszolút többség, akkor a két legjobban szereplő jelölt között végszavazáson dől el az tisztség sorsa. Az lesz közülük az Európai Parlament elnöke, akire többen szavaznak.

Közvetlenül az elnök megválasztása után a képviselők az Elnökség többi tagját: a 14 alelnököt és az 5 quaestort is megválasztják.