Toghcháin Eorpacha6-9 Meitheamh 2024

Uachtarán Pharlaimint na hEorpa a thoghadh

Freagrachtaí

Agus é nó í tofa ar feadh thréimhse inathnuaite dhá bhliain go leith, déanann an tUachtarán ionadaíocht ar Pharlaimint na hEorpa agus é nó í ag plé le hinstitiúidí eile an Aontais, chomh maith le grúpaí seachtracha.

Bíonn ceannas ag an Uachtarán ar ghníomhaíochtaí na Parlaiminte, déanann sé nó sí cathaoirleacht ar shuíonna iomlánacha agus fógraíonn sé nó sí an buiséad a ghlacann an tAontas Eorpach ar deireadh.

Ag tús gach chruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí, leagann Uachtarán Pharlaimint na hEorpa dearcadh na Parlaiminte amach i leith na n-ábhar atá ar an gclár oibre aici, chomh maith le hábhair eile.

Toghchán

Is iad Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna, nó díreach ‘feisirí’) a thoghann Uachtarán na Parlaiminte le linn vóta rúnda. Caitear an vóta le linn an chéad seisiúin iomlánaigh tar éis na dtoghchán.

Is féidir le grúpaí polaitiúla d’ar a laghad 36 feisire a ionadaithe a ainmniú don ról.

Tugtar an post don iarrthóir a fhaigheann tromlach glan na vótaí.

Muna fhaigheann iarrthóir ar bith tromlach glan na vótaí tar éis trí bhabhta vótála, téann an dá iarrthóir tosaigh in iomaíocht lena chéile, leis an té a fhaigheann an líon is mó vótaí á fhógairt mar Uachtarán nua Pharlaimint na hEorpa.

Díreach tar éis na vótála, toghann feisirí na 14 Leas-Uachtarán agus cúigear Caestóirí.