Euroopa valimised6.-9. juuni 2024

Euroopa Parlamendi presidendi valimine

Volitused

Euroopa Parlamendi president esindab parlamenti suhetes muu maailma ja teiste ELi institutsioonidega. President valitakse kaheks ja pooleks aastaks ehk pooleks parlamendi ametiajaks ning teda võib tagasi valida.

President juhib parlamenti ja täiskogu istungite arutelusid. Samuti allkirjastab ta ELi eelarve ning kuulutab selle lõplikult vastuvõetuks.

Euroopa Ülemkogu kohtumiste alguses esitab Euroopa Parlamendi president käsitletavate teemade ja päevakorrapunktide kohta parlamendi seisukoha.

Valimiskord

Euroopa Parlamendi presidendi valivad Euroopa Parlamendi liikmed salajasel hääletusel ning see toimub esimesel täiskogu istungil pärast Euroopa Parlamendi valimisi.

Kandidaate võivad üles seada fraktsioonid või vähemalt üks kahekümnendik (36) Euroopa Parlamendi liikmetest.

Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma antud häälte absoluutse enamuse.

Kui ükski kandidaat ei osutu valituks peale kolme vooru, pääsevad neljandasse hääletusvooru kaks parlamendiliiget, kes said kolmandas hääletusvoorus enim hääli. Neljandas voorus osutub valituks kandidaat, kes saab rohkem hääli.

Pärast Euroopa Parlamendi presidendi valimist valitakse 14 asepresidenti ja viis kvestorit.