Evropske volitve6.-9. junij 2024

Izvolitev predsednika Evropskega parlamenta

Naloge

Predsednik je izvoljen za dve leti in pol in predstavlja Evropski parlament v odnosih z drugimi institucijami EU in zunanjim svetom.

Poleg tega usmerja dejavnosti Parlamenta, predseduje plenarnim zasedanjem in razglasi, da je proračun EU dokončno sprejet.

Na začetku vsakega zasedanja Evropskega sveta predsednik Evropskega parlamenta predstavi stališče Parlamenta glede točk na dnevnem redu in drugih vprašanj.

Izvolitev

Predsednika Parlamenta izvolijo poslanci Evropskega parlamenta s tajnim glasovanjem na prvem plenarnem zasedanju po volitvah.

Politične skupine ali skupina najmanj 36 poslancev Evropskega parlamenta lahko predlagajo svoje kandidate za to funkcijo.

Funkcijo prevzame kandidat, ki prejme absolutno večino oddanih glasov.

Če po treh krogih glasovanja nihče od kandidatov ne dobi absolutne večine, se kandidata z največ glasovi pomerita v zadnjem krogu glasovanja, pri čemer je kandidat, ki prejme največ glasov, razglašen za novega predsednika Evropskega parlamenta.

Takoj po glasovanju bodo poslanci izvolili tudi 14 podpredsednikov in pet kvestorjev.